Slovník cizích slov Význam slova paradigma


SLOVO:paradigma

VÝSLOVNOST: [paradigma]VÝZNAM (definice):
je obecně přijímané schéma,vzorec myšlení,či model,(kniž. a odb.) příklad, vzor: (v teorii o vědách) souhrn všech pojetí vědní disciplíny v určitém časovém úseku (lingv.) soubor tvarů ohebného slova vyjadřující systém jeho mluvnických kategorií, mluvnický vzor (ekon.) soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie (ekon.) způsob pohledu na hospodářské jevy z pozic ucelené teorie (odb.) soubor předpokladů, konceptů, hodnot, pravidel a praktik sdílených určitou komunitou (zejm. vědeckou), prostřednictvím kterého daná komunita pohlíží na skutečnost a interpretuje jiHledat cizí slovo:

Cizí slova podle abecedy:

Slovník cizích slov

V našem slovníku naleznete různá cizí slova s vysvětlením jejich významu.