Slovník cizích slov Význam slova determinace


SLOVO:determinace

VÝSLOVNOST: [determinace]VÝZNAM (definice):
určování, postup od obecného pojmu k pojmům méně obecným (op. generalizace) větně-významový vztah mezi určujícím a určovaným členem, určení, jehož výsledek je větná dvojice a jenž se formálně vyjadřuje kongruencí, vymezování, určování, rekcí nebo adjunkcí, vymezeníHledat cizí slovo:

Cizí slova podle abecedy:

Slovník cizích slov

V našem slovníku naleznete různá cizí slova s vysvětlením jejich významu.