Slovník cizích slov Význam slova analýza


SLOVO:analýza

VÝSLOVNOST: [analýza]VÝZNAM (definice):
rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu rozdělení celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, zkoumání těchto částí, jejich významu a vzájemných vztahů, popř. prezentace výsledků tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě (chem.) separace prvků určité chemické látky a jejich identifikace (kvalitativní a.) nebo určení jejich vzájemného poměru (kvantitativní a.), resp. výzkumné závěry plynoucí z tohoto procesu (mat.) odvětví matematiky zabývající se převážně limitami, spojitostí, nekonečnými řadami, integrály ap. užívání funkčních slov (např. předložek, zájmen ap.) místo ohýbání slov (skloňování a časování) k vyjádření mluvnického vztahu důkaz matematického tvrzení, kdy předpokládáme určitý výsledek a zpětně po krocích směřujeme k tvrzení, jehož platnost je již prokázaná zkratka pro psychoanalýzuHledat cizí slovo:

Cizí slova podle abecedy:

Slovník cizích slov

V našem slovníku naleznete různá cizí slova s vysvětlením jejich významu.